Дистрибутивни центри

ДЦ Битола

Долнооризарски пат бб
Битола
Т:  +389 47 226 380
Ф: +389 47 237 073
E-mail: info@bimilk.mk

ДЦ Скопје

Општина Петровец бб
Скопје
Т: +389 2 256 1990
   +389 2 256 1222
   +389 2 256 1333
E-mail: dcskopje@bimilk.mk

ДЦ Прилеп (Брау Импекс)

Пере Темелкоски бр.5
Прилеп
Т: +389 48 416 417
E-mail: brau_impex@hotmail.com

ДЦ Неготино (Лива Табак)

Железничка бр.26
Неготино
Т: +389 43 362 179
    +389 43 365 481
E-mail: liva@t-home.mk

ДЦ Кочани (Топ Базар)

Штипски пат бб
Кочани
Т: +389 33 276 800
E-mail: bazar@t-home.mk

ДЦ Струмица (Еко Фризер)

Климент Охридски бр.208
Струмица
Т: +389 34 327 322
E-mail: ekofrizer@yahoo.com

ДЦ Охрид (Див)

Рашанец бб, с.Лескоец
Охрид
Т: +389 46 231 055
E-mail: dooeldiv@yahoo.com

ДЦ Гостивар (Тобако Трејд)

Седек Костовски бр.15
Гостивар
Т: +389 42 221 035
E-mail: tobakotrejd@gmail.com