Каталог на производи

Овде можете да го превземете каталогот кој го вклучува целиот асортиман на производи на Млекара АД Битола во PDF формат.

Во овој каталог можете да прочитате поопширни информации за производите на компанијата.

Разгледајте го каталогот »