Мисија и визија

Мисија:

Обезбедување на потрошувачите со здрави, вкусни и хранливи производи со цел подигнување на нивото на свесност и неопходноста од здрав и избалансиран начин на исхрана.

Визија:

Експанзија во компанија со силни и признати Европски брендови кои ќе ги разбудат потребите и желбите на потрошувачите, пред се за квалитетната исхрана и здрав начин на живот.