|
00 / 00

Битолско Мешано сирење

Битолско Овчо сирење

Битолски Мешан кашкавал блок

Битолски Мешан кашкавал пита

Битолски Овчи кашкавал пита

Информација за производот
Видео Кампањи
Производ и опис
Поединечно пакување
% на млечна маст
Рок на траење и услови на чување
Транспортно пакување
Белковини
Јаглени хидрати
Енергетска вредност
Битолско мешано сирење (мешано, саламурено сирење, со минимум 45% млечна маст во сува материја.)
Кантица 800g
45%
Производот трае 540 дена од денот на производство. Да се чува на температура од 0°C до +8°C.
8 х 1 кантица
16g
1g
1038kJ / 248kcal
Производ и опис
Поединечно пакување
% на млечна маст
Рок на траење и услови на чување
Транспортно пакување
Белковини
Јаглени хидрати
Енергетска вредност
Битолско овчо сирење (бело, овчо, саламурено сирење, со минимум 45% млечна маст во сува материја.)
Кантица 800g
45%
Производот трае 540 дена од денот на производство. Да се чува на температура од 0°C до +8°C.
8 х 1 кантица
17,5g
1g
1251kJ / 299kcal
Производ и опис
Поединечно пакување
% на млечна маст
Рок на траење и услови на чување
Транспортно пакување
Белковини
Јаглени хидрати
Енергетска вредност
Битолски мешан кашкавал (тврдо сирење со мин.45% млечна маст во сува материја)
Блок 450g
45%
Производот трае 6 месеци од денот на производство. Да се чува на температура од 0°C до +8°C.
8 х 1 блок
29g
1,7g
1493kJ / 356,8kcal
Производ и опис
Поединечно пакување
% на млечна маст
Рок на траење и услови на чување
Транспортно пакување
Белковини
Јаглени хидрати
Енергетска вредност
Битолски мешан кашкавал (tврдо сирење со мин.45% млечна маст во сува материја)
Пита 3,5kg
45%
Производот трае 300 дена од денот на производство. Да се чува на температура од 0°C до +8°C.
6 х 1 пита
29g
1,7g
1493kJ / 356,8kcal
Производ и опис
Поединечно пакување
% на млечна маст
Рок на траење и услови на чување
Транспортно пакување
Белковини
Јаглени хидрати
Енергетска вредност
Битолски овчи кашкавал (кашкавал со мин.45% млечна маст во сува материја)
Пита 3,5kg
45%
Производот трае 6 месеци од денот на производство. Да се чува на температура од 0°C до +8°C.
6 х 1 пита
30g
1,6g
1621kJ / 387,4kcal
Nazad
|
01 / 02

Moja Kravica Junior 250ml

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ex saepe odio animi, dolores impedit architecto fuga quam ut, accusamus totam illo doloremque ipsum, deleniti veritatis numquam corporis commodi repellat quasi.

Moja Kravica Junior 250ml

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ex saepe odio animi, dolores impedit architecto fuga quam ut, accusamus totam illo doloremque ipsum, deleniti veritatis numquam corporis commodi repellat quasi.

Informacije o proizvodu
Proizvod i opis
Pakovanje/SKU
mlečna mast
Rok trajanja i uslovi čuvanja
Transportno pakovanje
Proteini
Ugljeni hidrati
Energetska vrednost
Balans+ jogurt
TTOSO 1kg
1g
25 dana
12 komada
3,2g
5,2g
192kJ/46kcal